Hovinbekken i kommunebudsjettet 2018

Fra faktahefte om kommunebudsjettet 2018, om Hovinbekken:

Åpning av Hovinbekken forbi Jordal + Klosterenga

Klosterenga park ligger i Bydel Gamle Oslo mellom Oslo Kretsfengsel og Schweigaardsgate og strekker seg fra Grønland til Jordal. Parken er regulert til skulpturpark med gjenåpning av Hovinbekken.

Hovinbekken har sitt utspring fra Svartputten ved Linderudkollen og fra Trollvann ved Grefsenkollen. Bekken renner åpent ned til Årvoll, hvor den p.t. ligger i rør, men hvor det er planlagt gjenåpning og opparbeidelse av et økologisk badebasseng.
Bjerkedalen park ble etablert med åpent bekkeløp i 2013. Det arbeides med gjenåpning av Hovinbekken gjennom Økernområdet.

I august 2015 åpnet Teglverksdammen på Hasle, dermed går bekken åpent fra Hasle og gjennom hele Ensjøbyen. Muligheter for å videreføre bekken fra Ensjø torg til Jordal og videre til Klosterenga er også under utredning.

Politisk argumentasjon

Bekkeåpning og ny park styrker Oslos blågrønne profil. Byrådet prioriterer arbeidet med åpning av Hovinbekken gjennom Jordal og Klosterenga for å styrke Oslos blågrønne struktur. Mesteparten av Hovinbekken vil gå åpent fra Marka til fjorden.
Utviklingen av Klosterenga park med åpning av Hovinbekken startet for mer enn 20 år siden. Nå blir prosjektet gjennomført! Det er i budsjett for 2018 satt av 1.5 millioner kroner til forprosjekt for utvikling av Klosterenga.

Oslo har to flotte kunstparker. I sentrum vest ligger Vigelandsparken og i sentrum syd ligger Ekebergparken. Med Klosterenga Park får byen et betydelig kunstparkanlegg i sentrum øst. Det er gjennomført en konseptvalgutredning for Klosterenga, og forprosjektet er under arbeid. I dag muliggjør gjenåpningen av Hovinbekken ved Teglverksdammen på Økern og gjennom Ensjø gjennomføring av prosjektet på Klosterenga.

Byrådet har i budsjett for 2018 satt av 75 millioner kroner til oppgradering av uteområdene på Jordal. Med gjenåpningen av Hovinbekken gjennom Jordal idrettspark i tillegg vil Klosterenga danne et sammenhengende blågrønt parkdrag fra sentrum av Oslo og opp mot Økern, og sentrum av Hovinbyen og videre opp mot marka. Parken utgjør også en viktig grønn akse fra Grønland til Galgeberg og videre til Alna Miljøpark.

Det er omfattende utvikling og stor tilflytting til Grønland og områdene rundt Klosterenga park. Byrådet vil tilby befolkningen parkarealer og et grønt bymiljø med mulighet for rekreasjon og opplevelser av kunst og vann i komposisjon. Naturopplevelser i nærområdet og anledning til et urbant friluftsliv er viktig i en flerkulturell by med mange ulike brukere. En gjenåpning av Hovinbekken gjennom Klosterenga park vil både tilføre naturkvaliteter og ha betydning for lokal overvannshåndtering. Bekkeåpningen og parkområdet skal håndtere overvann fra områdene rundt parken.

Turveinettet gjennom parken vil ha en viktig rolle som transportkorridor for myke trafikanter.

Nøkkeltall

  • –  75 mill. kr til investering i oppgradering av uteområder på Jordal.
  • –  1,5 mill. kr til forprosjekt Klosterenga park
  • –  I tillegg kommer Vann- og avløpsetatens investering i bekkeåpningen og Kulturetatens kunstprosjekt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s