Notat fra møte i Hovinbekkgruppen 20.05.2015

 

Sted: Isdammen

Deltagere: Liv Vågslid, Trond Gunnar Rasmussen, Karsten Sølve Nilsen.

Innbudt: Sidsel Andersen

Møtet var lagt opp som en gjennomgang av tilstanden for Hovinbekken nedenfra og opp.

”Utløpet” mot fjorden:

Fra Klosterenga går Hovinbekken i kulvert ut i Akerelva. Ønskelig er å få åpnet bekken i sitt

historiske løp mot fjorden, men helt dit er det umulig å komme, så en føring nærmest mulig mot Middelaldervannspeilet er det som kan være mulig med dagens infrastruktur.  Flere forslag er fremlagt fra oss, og det siste er knyttet til en merknad til detaljregulering av Schweigaardsgt. 33 B som vi sendte PBE innen høringsfristen 30. mars  i år, og med OEs Are Eriksen som saksbehandler. Forslaget går ut på å åpne bekken fra Klosterenga ned mot et lite vannspeil som anlegges i forbindelse med den nye reguleringen av Schweigaardsgt. 33B. Dette blir da liggende nivå- og plasseringsmessig ved Middelalderbyens strandlinje. (Ca 3m høyere vannstand enn i dag). Bekkeføringen blir også tilnærmet riktig historisk. Turveien ovenfra langs Hovinbekken bør ende her, hvor gangforbindelsen videre over til Middelaldervannspeilet dessuten blir enkel via den nye Nordenga bro.

Et veldig spennende prosjekt.

Klosterenga

Ferdiggjøringen av denne vannskulpturparken har nesten stått stille siden den første innvielsen av en del av parken i år 2000. I følge de siste planer innhentet hos prosjektbearbeider arkitekt Jørn Skaare er stoda pr. i dag:

Steinsettingen i bakken kalt ”Spiralen” med sitt lille rislevann blir rehabilitert nå.

Steinskulptør Bård Breivik kan fortsette med noen av sine arbeider til høsten.

Byggingen av parken for øvrig, bl.a. med bekkeåpning, kan først komme i gang

i 2017.

Jordal idrettsplass

Det foreligger et forslag til planprogram som vi sendte våre høringsmerknader til 21.01.2015.

Her er Hovinbekken foreslått åpnet gjennom området, noe den også er i kommunens grøntplan. Våre merknader gikk ut på å gjøre bekken levende og gjenkjennelig som bekk,

gjerne med et fossefall i den skrånende delen.

Hovinbekken i den nye Hovinbyen

Høringsuttalelse til ”Strategisk plan for Hovinbyen” ble sendt PBE 09.02.2015.

Her fremhevet vi Hovinbekken som det viktigste samlende naturelementet i det nye planområdet og vedla et bekkekart som viste dette. Dessuten foreslo vi en sammenhengende turvei langs hele bekkeløpet som bilfri kommunikasjonsmulighet for de store folkemengdene som er og kommer i områdene omkring bekken. Tiltak for å bedre vannkvaliteten, både for å

få til bademuligheter og for å gjøre bekken fiskeførende, ble sterkt poengtert

Tiedemannsparken og Teglverksdammen.

I Tiedemannsparken på nedsiden av Grenseveien er et ferdig bekkeløp anlagt, foreløpig forsynt med vannledningsvann. Det er beregnet  på en maksimal vannføring på 700 l/sek.

og vil om ikke så lenge motta ekte bekkevann fra teglverksdammen ovenfor og slippe vann videre ned gjennom den forestående åpningen av bekken i Gladengveien og mot et nytt vannspeil planlagt ved Ensjø stasjon.

Teglverksdammen på oversiden av Grenseveien er beregnet åpnet 15. august i år, sammen med den nye ”Teglverket skole”..Dammen blir ca 6 dekar stor og blir et attraktivt vanninnnslag i denne delen av byen vår. Den er anlagt som en rensedam og er ikke beregnet på bading.

Bjerkedalen park

Åpningen av paviljongen med servering er nær forestående og drifter ansatt.

Bekken og dammen er fremdeles ikke fri for forurensninger. Linderud og Omegn Vel har skrevet et brev til Vann og avløpsetaten hvor de etterlyser opplysninger om status og tidsplan for VAVs og Vegvesenets arbeid med saken.

Åpning av bekken ovenfor Årvolldammen

Åpning av et stykke av  bekken ovenfor Årvolldamen har lenge vært et tema og flere ganger omtalt under våre bekkevandringer i september bl.a. ved Bymiljøetatens Cathrine Sparre.

Nå er vi innbudt til et ”arbeidsverksted” om dette fra BYM, VAV og Bydel Bjerke på Årvoll gård mandag 1. juni kl. 17.00. Liv melder at hun allerede har mottatt negative reaksjoner på en slik åpning på bakgrunn av de uheldige omstendighetene omkring bekkeåpningen i Bjerkedalen.

Oslo Kulturnatt og Åpne hus

Plan- og bygningsetaten ønsker å gjøre Hovinbyen synlig for Oslos befolkning ved arrangementene Oslo Kulturnatt 11.september og Oslo Åpne hus 11. til 13. september.

Vi bør samarbeide med VAV om å vise frem Hovinbekken i denne sammenhengen, og i forbindelsen med en henvendelse dit foreslo VAV en kombinasjon med vår bekkevandring på denne tiden. evt. at vandringen ble snudd med endepunkt i den nyåpnede Teglverksdammen. Bekkevandringen måtte da flyttes fra torsdag 10. til fredag 11. september.

Vi drøftet dette, men kom til at vårt arrangement både var så fastlagt allerede og så tradisjonsbundet for bydel Bjerke at vi droppet denne varianten. I stedet foreslår vi for VAV

en bekkevandring en av dagene som starter ved Teglverksdammen og ender i Bjerkedalen park. (Er foreslått for VAV og godt mottatt.)

Fag/årsmøte i Oslo Elveforum

OEholder sitt fag/årsmøte i Voksen kirke onsdag 3. juni kl. 17.00. Hele Hovingruppen er påmeldt.

Notat 26.05.2015 v/Karsten

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s